авыр башы


авыр башы
основна́я (гла́вная) тя́жесть (тру́дность, часть) (чего)

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "авыр башы" в других словарях:

  • маятник — 1. Ритмик хәрәкәт тәэмин итү өчен бер башы хәрәкәтсез ноктага беркетелеп, авыр башы атынып, тирбәнеп торган җайланма 2. Сәгать механизмының ритмик йөрешен тәэмин итеп, үз күчәрендә төрле якка хәрәкәт итә торган тәгәрмәч …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чукмар — 1. тар. Борынгы халыкларда корал булып хезмәт иткән, бер башы йомры кыска авыр күсәк 2. Нәр. б. йомры башы. ЧУКМАР БАШЛЫ – Бер башы йомры булган, йомры башлы. ЧУКМАР СӨЯК – Бот сөягенең югары өлешендә бот мускулларын тоташтыру өчен хезм. итә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • бүкән — 1. Юан агачтан яки бүрәнәдән кисеп алынган оч, бүрәнә башы; шундый агачларны турап ясалган бер кисәк, буын. Шундыйны хәтерләткән һәр нәрсә 2. Арба тәгәрмәченең уртадагы, күчәргә кидерелә торган өлеше 3. күч. Кыска буйлы, юан, авыр хәрәкәтлә яки… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • күсәк — 1. Бәрү, ору, сугу, авыр әйберләрне каерып күтәрү һ. б. ш. өчен кулл. тор. бер башы юанрак, икенче башы тотар өчен юнып нечкәртелгән агач кисәге 2. күч. Аңгыра яки тупас кеше тур. Нин. б. тупас көч тур.. КҮСӘК КҮТӘРҮ – Каршы чыгу, көрәшү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җиткезү — 1. Нин. б. бер чиккә якынайту, шул чиккә кадәр сузу (озынча әйбернең бер башы тур.). Билгеле бер күләмгә тутыру. Нин. б. бер халәткә китерү, күңелсез хәлгә кую, авыр кичерешләргә тарыту үләр хәлгә җ. 2. Билгеле бер срокка сузу, бетерми саклап… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җиткерү — 1. Нин. б. бер чиккә якынайту, шул чиккә кадәр сузу (озынча әйбернең бер башы тур.). Билгеле бер күләмгә тутыру. Нин. б. бер халәткә китерү, күңелсез хәлгә кую, авыр кичерешләргә тарыту үләр хәлгә җ. 2. Билгеле бер срокка сузу, бетерми саклап… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • көрмәвеч — ТЕЛ КӨРМӘВЕЧ, ТИЗӘЙТКЕЧ – Авыр әйтелешле сүзләрдән, сүзтезмәләрдән торган тел шомарту күнекмәсе мич башында биш мәче, биш мәченең биш башы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • лом — КАЗЫМА – Нин. б. каты нәрсәне вату, ваклау өчен бер яки ике башы да очланган авыр тимер таяк. (к. : Бөреш) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • төртү — 1. Берәр нәрсәнең очлы башы белән орыну, җиңелчә кадау. Кем. б. игътибарын берәр нәрсәгә юнәлтү яки ишарә итү өчен аңа акрын гына кагылу 2. Берәр нәрсәне икенче нәрсәгә тидерү, терәү 3. күч. (Башны) түбәнгә ию, аска карау 4. күч. Ятышсыз, авыр… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге